Tài khoản dùng thử Sv388

Alo88 cung cấp đến khách hàng tài khoản trải nghiệm thử các sản phẩm tại Sv388.com. Người chơi có thể dùng những thông tin tài khoản bên dưới, để đăng nhập vào Sv388 tham gia sản phẩm.

Tài khoản dùng thử Sv388

Tài khoản dùng thử Sv388

Tài khoản dùng thử Sv388 là một trong những tiện ích Alo88 cung cấp đến khách hàng nhằm khách hàng hỗ trợ trải nghiệm các sản phẩm trước khi đặt cược.

Tên đăng nhập: alo88000/ alo88001/ alo88002/ alo88003/ alo88004

Mật khẩu chung: Alosv388

Lưu ý:

– Để tránh những sai sót trong quá trình đăng nhập mật khẩu cho tài khoản dùng thử, người chơi nên copy mật khẩu để chính xác hơn.

– Từ Alosv388 trong đó có chữ cái “A” là viết HOA.

– Người chơi không đăng nhập được là do có nhiều khách hàng khác cũng đang dùng thử tài khoản đó.

Vui lòng thử bằng tài khoản khác, nếu không thể đăng nhập được nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ tại alo88 để được cấp tài khoản mới..

Lưu ý:

Đối với tài khoản dùng thử sẽ không rút được tiền.

Vui lòng liên hệ CSKH alo88 để được cấp tài khoản mới, nếu những tài khoản dùng thử sv388 bên trên bị khoá hoặc quá tải.